Akční zboží
Novinka
Terénní závod Offroad - Desková hra
250 Kč
 
Detail
Skladem
Akce Tip
Tanková bitva Desková hra
99 Kč
 
Detail
Skladem
Akce Novinka Tip
Vytvořte a prodejte svou vlastní hru
50 Kč
 
Detail
Skladem

VYTISKNI SI DOMA A HRAJ HNED...

Na úvod 

Dobrý den. Navštívili jste náš internetový obchod „Chytré hry“ anebo též „For Clever games“.

 

Jsme česká firma. Naše produkty jsou ryze českou značkou. Nákupem našeho zboží podporujete českou firmu, ale i investujete svůj čas do vlastních dětí. A to Vám chceme umožnit tím, že Vám otevřeme dveře. Vstoupit už musíte sami…

Odpusťte nám anglický název For Clever Games. On vlastně ani nedává logický smysl, ale zněl hezky. Zvolili jsme jej jako slovní hříčku.  

 

Jak to funguje

Hry a plány, návody a rady vám zašleme obratem po zaplacení kartou na váš email. Pokud budete nespokojeni, peníze samozřejmě vrátíme zpět na váš účet. Jsme totiž vázáni zákonem o el. obchodování, a to nám nařizuje výrobek vzít zpět, pokud je zákazník nespokojen.   My vám věříme, že naše digitální výrobky, které nebudete chtít poctivě smažete a nenecháte si je. Protože jako my chceme mít čistý štít, jistě i vy byste podobné chování odsoudili.

Vytiskni si doma a hraj hned...

Naším cílem je dát dítěti (ale i dospělému) možnost podílet se na vzniku hry nejen jejím pasivním nákupem, ale i její konstrukcí, výzdobou, vlastní kreativní úpravou.

 

Hry jsou proto koncipovány jako hratelný základ, který si můžete sami vytisknout nebo překreslit či přemalovat.

 1. Hry jsou po zaplacení poplatku kartou k dispozici ihned.
  • Webový portál Chytré hry Vám pošle e-mail s linkem, z kterého si můžete hru stáhnout.

  • Hru můžete stahovat kolikrát potřebujete. V případě, že zapomenete link, kontaktujte nás na kontaktním e-mailu. Vaši objednávku zkontrolujeme a pošleme link znovu. 

  • Softwarový balíček podléhá stejným pravidlům, jako jakýkoliv jiný elektronický dokument. Můžete s ním nakládat dle Vašich potřeb, nesmíte jej ale distribuovat pro potřeby třetím stranám, či jej umístit ke stažení někde jinde (např. na ulozto.cz a podobně).

  • Webový portál Chytré hry nabízí i odloženou platbu, tj. při registraci zákazníka můžete emailem požádat o hru k vyzkoušení. My Vám ji dáme k dispozici. Zaplatítebudete-li spokojeni. Tato služba je k dispozici pouze registrovaným zákazníkům. Registrace není zpoplatněna.

 2. Při placení převodem jsou k dispozici teprve po připsání částky na účet našeho obchodu.
 3. Můžete si je vytisknout na barevné či černobílé tiskárně a složit je dle návodu z různých formátů (A4, A3).
 4. Hry si můžete dobarvit vlastními barvami. S každou hrou dostáváte i plán bez barev, jen s potiskem textury v barvách šedi. Vaše vlastní kreativita vytvoří z vaší hry umělecké dílo a současně zábavný a trvalý artefakt. K němu se budete vracet po mnoha a mnoha letech. A to buď jako rodiče svých potomků, nebo jako prarodič se svými dětmi.

Welcome here

You have visited our online store "For Clever Games".

 

We are a Czech company. Our products are a purely Czech brand. By purchasing our goods, you support a Czech company, but you also invest your time in your own children. And we want to make it possible for you by opening the door for you. You must enter yourself…

Forgive us the English name For Clever Games. He doesn't even make logical sense, but he sounded nice. We chose it as a pun.

 

How does it worK

We will send you games and plans, instructions and advice to your email immediately after payment by card. If you are dissatisfied, we will of course return the money to your account. We are bound by the law on el. trading, and it instructs us to take the product back if the customer is dissatisfied. We trust that you will honestly delete and keep our digital products that you will not want. Because, like us, we want to have a clear shield, surely you would condemn such behavior.

 

Print at home and play now ... (PnP model)

Our goal is to give the child (but also the adult) the opportunity to participate in the creation of the game not only by its passive purchase, but also by its construction, decoration, own creative arrangement.

 

The games are therefore designed as a playable base, which you can print yourself or redraw or repaint.

 

 1. Games are available immediately upon payment of the card fee.
  1. The ForCleverGames web portal will send you an e-mail with a link from which you can download the game.
  2. You can download the game as many times as you need. If you forget the link, contact us at the contact e-mail. We will review your order and resubmit the link.
  3. The software package is subject to the same rules as any other electronic document. You can handle it according to your needs, but you must not distribute it for third parties or place it for download elsewhere (eg on ulozto.cz and the like).
  4. The Smart Games web portal also offers deferred payment, ie when registering a customer, you can request a game by email to try it out. We will make it available to you. You will pay only when you are satisfied. This service is only available to registered customers. Registration is free of charge.
 2. When paying by bank transfer, they are available only after the amount has been credited to the account of our store.
 3. You can print them on a color or black and white printer and fold them according to the instructions in various formats (A4, A3).


 

 

Naše hry vás pobaví, rozesmějí, vylepší Vám den. Zabaví vás kreativitou i vtipem. Pojďte a vyzkoušejte si některou z našich her.

Pokud si přejete něco vylepšit, máte-li návrhy, dejte nám prosím vědět v sekci Kontakty. Hry připravujeme pro vás.

 

Hodně zábavy Vám přeje Josef Pavlíček - ředitel obchodu.